Vše o nákupu

I. Údaje o provozovateli

Adresa provozovatele:

Sportovní poháry s.r.o.
Turgeněvova 28
618 00 Brno-Černovice

IČ: 27686311
DIČ: CZ27686311

Kontaktní osoba: Miloš Kulich
Tel./fax: +420 548 220 159
Mobil: +420 602 510 965, +420 777 035 114
E-mail: pohary@sportovnitrofeje.cz

Bankovní spojení: 35–4468340287/0100 KB

II. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice nebo na e-mailové adrese pohary@sportovnitrofeje.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.Pro­dávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamaci vyřizuje: Miloš Kulich
Adresa: Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice
Tel./fax: +420 548 220 159

III. Popis vyřízení objednávky

Potvrzení objednávky

Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží k dispozici, a nejpozději druhý pracovní den Vám zavoláme, objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnější formě doručení zboží. Do našeho telefonického potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit.

Dodání zboží

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL. Zasíláme obchodním nebo profi balíkem za částku 150,–Kč. K odesílanému zboží přikládáme potvrzený záruční list a daňový doklad (fakturu). Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v naší kamenné prodejně v Brně.

IV. Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je společnost Sportovní poháry s.r.o. – Miloš Kulich, Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice, IČ: 27686311, DIČ: CZ27686311.

 • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 • Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.sportovnitrofeje.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.sportovnitrofeje.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce

  Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

  Kontakt: Miloš Kulich, Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

 • Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.sportovnitrofeje.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 • Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

V. Platební podmínky

Na dobírku – přepravní služba PPL

Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL – rychlejší, bezpečnější a pohodlnější způsob zasílání zboží. Platba bude provedena u zákazníka. Tento způsob doručení vyžaduje, aby na uvedené adrese byl zákazník nebo osoba oprávněná k převzetí zboží přes den k zastižení. Možnost telefonického upozornění pracovníkem přepravní služby při rozvozu zboží zaručuje lepší komunikaci se zákazníkem. Doručení zboží do druhého dne od poslání.

Bankovním převodem – proforma (zálohová faktura)

Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proformu a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na účet číslo 35–4468340287/0100 vedený u Komerční banky.

Osobně na prodejně

Možnost vyzvednutí a zaplacení zboží osobně v prodejně: Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi.
 • zboží musí být doručeno na adresu: Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem)

Žádost musí obsahovat

 • Vaší plnou adresu
 • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno ze strany obchodu

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

VI. Cena za dopravu

Cena za poštovné činí 150 Kč v případě platby na dobírku. V případě platby bankovním převodem je cena za poštovné 130 Kč. Pří objednávce nad 3 000 Kč za Vás poštovné hradí firma Sportovní poháry s.r.o.

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.sportovnitrofeje.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).